VVS & Markarbeten

VA-arbete
Vi lägger både nya VA-system, byter ut gamla och anlägger infiltrationssystem.

Husgrund
Husgrunden är en viktig del i husets konstruktion. Den ska vara stabil för att kunna ta upp vikten från husbyggnaden samt utföras på ett sådant sätt att det inte finns risk för tjällyftning. På Pelles Hyrservice är vi därför noga med att arbetet görs rätt och utförs med kvalité från början till slut. Vi hjälper gärna dig som kund med både planering och schaktning inför en byggnation av en husgrund, vare sig det gäller krypgrund eller betongplatta, samt själva tillverkningen.

 

Vi tar hand om det du inte vill göra själv
 

Stensättning
På många ställen i trädgården kan det vara både praktiskt och snyggt att anlägga en yta med sten. Efter många års erfarenhet vet vi vad som krävs för att en sådan anläggning ska smälta in i miljön och samtidigt vara hållbar under lång tid. Det finns ingen typ av stensättning eller murbyggnation som vi inte kan utföra och det är bara att fråga efter tips och idéer om fantasin tryter. De flesta stenar vi använder oss av kommer från Starka eftersom vi, efter mycket testande, kommit fram till att deras produkter är en av marknadens bästa. Deras utbud finner du på starka.se.

Stubbfräsning 
Stubbfräsning är vår specialitet. Tveka därför inte att kontakta oss! Med vår hjälp slipper du gräva i marken och göra stora hål efter stubbar som stått i trädgården eller dikeskanten. Vi erbjuder dig möjligheten att fräsa bort dem med en enkel metod. Varje stubbe bedöms efter storlek, men vi har maskiner som tar bort både de små och de stora.

Grönyteskötsel
När gräsmattan behöver klippas, buskar ansas eller gräs trimmas, då är vi ett företag som erbjuder kunden en helhetslösning. Det kan röra sig om allt ifrån den lilla sommarstugeträdgården till den stora lekplatsen eller allmänningen. Vi har både maskinparken och kunskapen som krävs för att ta hand om dessa områden på bästa sätt.

Vänd dig till oss för professionell hjälp så diskuterar vi ditt ärende och skickar gärna underlag på slutförda arbeten.